Zorgproces

Aanmelden
U wordt verwezen door de huisarts, of als u zich telefonisch of via het contactformulier aanmeldt. In dat geval krijgt u binnen 5 werkdagen een uitnodiging voor het eerste gesprek.

De intake
In het eerste gesprek maken we kennis en zullen we de problemen in kaart brengen. Als wij aansluiten bij uw verwachtingen, dan maken we vervolgafspraken.

Vervolggesprekken
In het tweede gesprek krijgt u de het verslag van de intake (het behandelplan). We bespreken dan of u zich kunt vinden in de diagnose, de doelen en de behandelmethode. Als u hiermee akkoord gaat, dan wordt het behandelplan definitief vastgesteld. U krijgt een exemplaar en de huisarts krijgt de rapportage digitaal toegestuurd. De mogelijkheid bestaat dat internethulp wordt aangeboden (Ehealth) om thuis online opdrachten te maken.

Betrekken van het netwerk
Als het goed is om anderen bij uw traject te betrekken, dan doen we dat graag. Want naasten kunnen een grote steun zijn om de problemen te verminderen. We werken ook nauw samen met - indien van toepassing en gewenst - wijkteams, sociale teams, kerken, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gemeentelijke coaches.

Indien nodig/wenselijk bieden we ook relatietherapie. Soms kan het verbeteren van de relatie ook bijdragen aan de oplossing van de problemen.

Afsluiten
In het laatste gesprek evalueren we de doelen: hebt u bereikt wat u wilde. Dit wordt vastgelegd in de eindevaluatie. Deze rapportage gaat naar de huisarts. En we kijken hoe u terugval kunt voorkomen (terugvalpreventie). We bespreken ook hoe de nazorg er uit ziet.