Wie zijn wij?

Wat is Psychologenpraktijk Het Tuinhuis?
Psychologenpraktijk Het Tuinhuis kenmerkt zich als een kleine intieme ruimte waarin je helemaal jezelf mag zijn.
Het is een veilige ruimte waar je alles mag vertellen - als jij dat wilt
Het is een veilig huis waar jij gehoord wordt - maar wel binnen de grenzen die jij zelf aangeeft.
Het is een veilige omgeving waarin we meedenken met wat jij nodig hebt - maar waarbij je altijd de regie houdt over je eigen proces.

Onze visie
We hebben veel oog voor de sociale context waarbinnen de cliënt functioneert. We proberen daarom zoveel mogelijk partners, kinderen of andere belangrijke familieleden en vrienden bij de behandeling te betrekken.

Levensbeschouwing
In het intakegesprek zal er altijd aandacht zijn naar de vraag of de cliënt een levensbeschouwing heeft en of hij/zij deze opvattingen wil betrekken bij de gesprekken.

Wie is Marjolein van Kranenburg?
Marjolein is GZ-psycholoog en pedagoog. Zij is afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht (1981). Daarna heeft zij de post-doctorale opleidingen kinder- en jeugdpsychiatrie (1982) en gezinstherapie (1985) gedaan.
Ze is sinds 1999 BIG geregistreerd als GZ-psycholoog.
In de afgelopen 30 jaar heeft ze de volgende cursussen gevolgd: cognitieve gedragstherapie, supervisie, coaching, oplossingsgericht werken en schematherapie. Daarnaast is zij systeem- en relatietherapeut.
Wederzijds vertrouwen en gelijkwaardigheid zijn voor haar begrippen die leidend zijn gedurende de therapie.
Vanuit dat uitgangspunt bepaalt zij samen met jou welke vorm van therapie het beste past bij jouw hulpvraag.

Wie is Arie van Kranenburg?
Arie is ervaringsdeskundige en herstelwerker. Hij weet hoe het is - en voelt - om cliënt te zijn binnen de psychiatrische hulpverlening. Vanuit deze ervaring heeft hij geleerd om anderen handvatten aan te kunnen reiken die behulpzaam zijn bij het herstelproces.
Hij is gecertificeerd trainer van de cursus 'Werken met eigen ervaring' die ontwikkeld is door het Trimbos Instituut. Daarnaast heeft hij als voormalig gezinshuisouder ruime ervaring in de jeugdhulpverlening.

Wat kunnen wij je bieden?
We hebben contracten afgesloten met vrijwel alle grote verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent dat de zorg - nadat je een verwijzing hebt van de huisarts - vergoed wordt (afgezien van je eigen risico).
Er is geen wachtlijst. We kunnen elke afspraak met jou direct inplannen.
We beschikken over een compleet ingerichte e-Health omgeving waarin jij - als je dat wilt - opdrachten op afstand kunt maken en met oefeningen aan de slag kunt. Deze worden later geëvalueerd en voorzien van professioneel commentaar.
We zijn een kleine organisatie en kunnen dus flexibel omgaan met jouw wensen en ideeën.

Waar kijken we naar uit?
We kijken er naar uit om kennis met je te mogen maken. Elk mens is waardevol en vanuit dat uitgangspunt gaan we graag het contact met jou aan.
We kijken er dan ook naar uit om vanuit die basis van gelijkwaardigheid verder het gesprek met jou aan te gaan.
Tegelijkertijd zijn we professionals. We zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op methodisch gebied. En graag willen wij deze inzichten gebruiken om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn.