Zorgaanbod en methodes

Psychologenpraktijk Het Tuinhuis is gespecialiseerd in het behandelen van de volgende stoornissen:

 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
  Steunende, structurerende begeleiding en Psycho-educatie
 • Aandachtstekort Stoornis (AD[H]D)
  Steunende, structurerende begeleiding en Psycho-educatie
 • Stemmingsstoornissen
  Cognitieve gedragstherapie en Acceptance and Commitment Therapy
 • Angststoornissen
  Cognitieve gedragstherapie en WRAP
 • Somatoforme Stoornissen
  Cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte behandeling
 • Stoornissen in de Impulsbeheersing
  Cognitieve gedragstherapie en agressieregulatie
 • Obsessieve- en Compulsieve Persoonlijkheidsstoornis
  Cognitieve gedragstherapie
 • Afhankelijke Persoonlijkheidsstoornis
  Cognitieve gedragstherapie en schematherapie
 • Ontwijkende Persoonlijkheidsstoornis
  Cognitieve gedragstherapie en schematherapie
 • Psychosociale problematiek
  Oplossingsgerichte behandeling en Steunende, structurerende begeleiding
 • Relatieproblematiek
  Emotionally Focused Therapy

E-Health
Verder maken wij gebruik van E-Health, met name van modules die betrekking hebben op angst, depressie en ASS, ADHD en OCD.

WRAP
Het Wellness Recovery Action Plan kan ingezet worden bij cliënten die hun reguliere (psychiatrische) behandeling hebben afgerond, maar die nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken om behaalde resultaten vast te blijven houden. Het is hiermee een herstelgerichte methode.

Samenwerkingen
We werken samen met huisartsen, POH'ers, sociale wijkteams, ambulante woonbegeleiders, gemeentelijke en/of UWV coaches. Daarnaast werken we (indien van toepassing) samen met kerken, voorgangers en pastorale teams. Met de cliënt word overlegd welke informatie gedeeld mag worden. In principe krijgt de huisarts altijd de behandelovereenkomst en eindevaluatie, tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

Blended behandeling
De praktijk maakt gebruik van blended behandeling, wat betekent dat er diverse behandelvormen worden toegepast. U kunt daarbij denken aan:

 • Face to face behandelingen;
 • Ondersteunende e-health modules;
 • De cliënt wordt vaak gewezen op relevante artikelen die betrekking hebben op de behandeling;
 • Met behulp van dvd's kunnen cliënten zelf oefenen met ontspanning en concentratie.