Praktische informatie

Doelgroep
Psychologenpraktijk Het Tuinhuis biedt psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ voor mensen van 18 jaar en ouder. Vanaf 1 juli neemt de praktijk geen nieuwe cliënten meer aan, behalve mensen van 65 jaar en ouder.

Tarieven
Na verwijzing van uw huisarts wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar, voor zover de praktijk een contract met uw verzekeraar heeft. Uw eigen risico wordt niet vergoed.

Wachtlijst
Psychologenpraktijk Het Tuinhuis heeft geen wachtlijst. Dit betekent dat een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek ingepland kan worden binnen 14 dagen.

Locaties
De vestigingslocaties van de praktijk zijn Tollenslaan 6 en Jan Pieter Heijelaan 2 in Zeist. Met de cliënt wordt besproken op welke locatie het gesprek plaats vindt.

Dringende hulp
Aangezien Psychologenpraktijk Het Tuinhuis basis GGZ zorg aanbiedt, beschikken wij niet over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. In geval van nood of crisis kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts. Buiten kantoortijden om kunt u contact opnemen met de Spoedeisende hulp.

Klachtenreglement
Klik hier om het klachtenreglement in te kunnen zien.

Privacyverklaring
Voor meer informatie over onze privacyreglement, zie: Privacyreglement Psychologenpraktijk Het Tuinhuis.

Kwaliteit
Het kwaliteitsstatuut kunt u inzien via: GGZ Kwaliteitsstatuut.
Via Keurmerk Basis GGZ 2019 kan je ons kwaliteitskeurmerk van de basis GGZ bekijken.

Registratiegegevens en zorgstandaarden
Informatie over registratiegegevens en zorgstandaarden kunt u nalezen via: Registratiegegevens en zorgstandaarden.

CQI-GGZ_VZ-Ambulant score
In 2023 scoorden wij een 8.