Praktische informatie

Doelgroep
Psychologenpraktijk Het Tuinhuis biedt psychologische behandeling binnen de generalistische basis GGZ voor mensen van 18 jaar en ouder.

Tarieven
Na verwijzing van uw huisarts wordt de behandeling vergoed door uw zorgverzekeraar, met uitzondering van uw eigen risico.

Wachtlijst
Psychologenpraktijk Het Tuinhuis heeft geen wachtlijst. Dit betekent dat een eerste vrijblijvend kennismakingsgesprek ingepland kan worden binnen 14 dagen.

Locaties
De praktijk is op elke maandag en dinsdag bereikbaar op de Tollenslaan 6 in Zeist. Elke woensdag zijn wij te vinden op de Fluitersstraat 26 in Veenendaal.

Dringende hulp
Aangezien Psychologenpraktijk Het Tuinhuis basis GGZ zorg aanbiedt, beschikken wij niet over een 24-uurs bereikbaarheidsdienst. In geval van nood of crisis kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts.

Klachtenreglement
Klik hier om het klachtenreglement in te kunnen zien.

Privacyverklaring
Voor meer informatie over onze privacyreglement, zie: Privacyreglement Psychologenpraktijk Het Tuinhuis.

Cliënttevredenheid
Aan het einde van de behandeling vragen wij de cliënt de Consumer Quality Index (CQI) in te vullen. Dit is een gestandaardiseerde vragenlijst die aangeeft wat de ervaren kwaliteit is rond het behandeltraject.

Kwaliteit
Het kwaliteitsstatuut kunt u inzien via: GGZ kwaliteitsstatuut.
Via Keurmerk Basis GGZ 2019 kan je ons kwaliteitskeurmerk van de basis GGZ bekijken.

Registratiegegevens en zorgstandaarden
Informatie over registratiegegevens en zorgstandaarden kunt u nalezen via: Registratiegegevens en zorgstandaarden.